Dòng Cảm Xúc Của Hiện Tại

cảm xúc tạm thời

những thứ mà dường như rất nhỏ hàng ngày ví dụ như cảm giác của mình thì rất dễ để bỏ qua, nhưng nếu gom nhặt lại thì những điều đó nói lên cái bóng của cuộc đời mình

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

Mình định thay đổi cái câu nói trên để thể hiện cái blog này của mình theo cách riêng của mình nhưng câu này nói lên rất rõ về điều mà blog này muốn truyền đạt tới các bạn. Hãy là chính mình nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s